خودم را تشویق کنم؟

همان طور که دیگران نیاز به تشویق و تمجید دارند، ما نیز به عنوان یک انسان نیازمند تشویق هستیم. 

به جای این که همواره منتظر باشیم تا دیگران ما را تشویق کنند، می توانیم خودمان مشوق اصلی خودمان باشیم.

از اینکه در این دنیا وجود دارى از خودت تشکر کن، تو براى این دنیا کارهایى کردى که فقط از عهده خودت برآمده

توانایى ها و خصوصیات عالى ات را مرور کن با اینکار عزت نفس عزیزت را حفظ میکنى

تو از عهده کارهایى که به تو داده اند بر آمده اى ارزشت را گرامى بدار

تو هر روز در حال مهارت آموزى هستى، رشد و پیشرفتت را ببین و تحسین کن

بر توانایى ها و داشته هایت تمرکز کن و قدر دان خودت باش

خووووووودت رو دوست بدار


#سپیده_رحمت

#روانشناس


/ 0 نظر / 13 بازدید