مشاوره های گروهی

زمانیکه در جلسات درمان چه در گروه و چه در جلسات فردی می‌گویم قرار است با هم زخم‌هایت را التیام دهیم... هم به رنج تو احترام می‌گذارم و هم نمی‌خواهم فکر کنی تمام آن زخم رنج بوده است... کار من و تو در این هستی بزرگ هست... ما باید از دل هر رنجی آموخته‌ای گرانبها به دست آوریم و آن آموخته الماس من و توست که در اقیانوس آبی زندگی قطعا خواهد درخشید...

سپیده رحمت-روانشناس


/ 0 نظر / 5 بازدید